سامانه جامع پزشکان Drsoft

امکانات نرم افزار:

 • مدیریت بیماران (تعریف، ویرایش و حذف) با شماره پرونده خودکار یا دستی
 • وقت دهی ویژوال بیماران  و تغییر و  کنسلی  وقت بیمار 
 • مدیریت پرونده پزشکی بیمار (علت مراجعه، نتیجه، مدیریت تصاویر هر جلسه و کل مراجعات و...)
 • مدیریت مالی وحسابداری بیماران (پرداخت ها و بدهکاری ها و تخفیفات و نحوه پرداخت، تقسیط و..)
 • تغییر وقت کلیه بیماران یک روز خاص
 • مدیریت تقویم و تعطیلات
 • پیش نمایش هوشمند وضعیت  بیماران روز جاری (پذیرش، کنسلی، تغییر وقت و دسترسی های سریع)
 • مدیریت تعداد پذیرش بیمار در فاصله زمانی مشخص
 • تعریف محدودیت تعداد وقت در یک روز 
 • امکان تعریف کاربران و تعریف دسترسی به بخش های سیستم
 • مدیریت معرف ها با گروه بندی اختصاصی
 • مدیریت چاپ
 • تهیه نسخه پشتیبان (Backup) توسط سیستم به صورت خودکارو توسط کاربر
 • گزارش عملکرد مالی پزشک
 • گزارش مالی بیمار
 • امکان ارجاع مستقیم پرونده بیمار از کامپیوتر منشی به کامپیوتر پزشک
 • گفتگوی داخلی برنامه بین پرسنل و پزشک (CHAT)
 • امکان ارسال SMS به یک بیمار یا مجموعه ای از بیماران (کنسلی، تغییر وقت و...)
 • امکان ارسال  Email به یک بیمار یا مجموعه ای از بیماران (کنسلی، تغییر وقت و...)
 • نوبت دهی اینترنتی و مشاهده پرونده ها از طریق سامانه اینترنتی در هر لحظه
 • استفاده چند پزشک همزمان در یک مطب از نرم افزار (چند پزشکی)
 • امکان تهیه گزارش به درخواست دکتر
 • نسخه نویسی دیجیتال با قلم نوری 

 

کاتالوگ معرفی نرم افزار

 

 

All Rights Reserved For Modern Design Co. 2021 - Mobile friendly | Desktop version