توضیحات مفید برای سفارش و ساخت نرم افزار

شاید تمایل داشته باشید:

  تعرفه برنامه نویسی اختصاصی

چه سفارشاتی پذیرفته می شود؟

هرگونه درخواست تولید و ساخت نرم افزار تحت وب، ویندوز و سیستم های جامع و ترکیبی مربوط به سازمانها و شرکتها پذیرفته می شود.

 

به چه زبانهایی برنامه نویسی می شود؟

در این مجموعه به زبان #C و کلیه زیرمجموع های آن برنامه نویسی می شود.

 

چه نوع برنامه نویسی انجام می شود؟

برنامه نویسی در این مجموعه Full stack  انجام می شود. یعنی هم برنامه نویسی های سمت سرور(backend) و هم برنامه نویسی های سمت کلاینت انجام می شود (Frontend)

 

برای شروع سفارش چه کاری باید انجام داد؟

ابتدا باید یک RFP آماده کنید و آن را برای شرکت ارسال نمایید. ما آن را بررسی نموده و در صورت نیاز پس از صحبتهای تلفنی و یا حضوری به شما برآورد زمانی و هزینه ای اعلام می کنیم. پس از اعلام اولیه نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد.

 

RFP چیست؟

RFP یک پروپوزال از پروژه شماست. شما می بایست هر طور که آشنا هستید به صورت تایپی یا حتی دست نویس توضیحی راجع به فعالیت خود، موارد نقصان و نیازمندی های مکانیزه شدن آن را آماده کنید. بنویسید که چرا به این سیستم نیاز دارید و این سیستم قرار است چه مشکلی از شما حل کند. نرم افزار چه بخش هایی دارد، چه گزارشهایی از آن می خواهید. رابط کاربر به چه شکل است. چه تعداد کاربر از آن استفاده می کنند و مواردی از این دست که به برآورد اولیه کمک می کند.

 

آیا برآورد اولیه نرم افزار دقیق است؟

هر چه که RFP خود را کامل تر ارائه کنید برآورد دقیق تری از زمان و هزینه خواهید داشت.

 

All Rights Reserved For Modern Design Co. 2021 - Mobile friendly | Desktop version