سامانه ارتباط با مشتریان بانک تجارت

این نرم افزار با قابلیتهای بسیار جهت استفاده در شبکه اینترانت بانک تجارت طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

نرم افزار در سه لایه شعبه, منطقه و مدیر کل نصب گردیده.

    مشخصات فنی این نرم افزار:

پایگاه داده SQL 2008

مدیریت مشتریان در سطوح مختلف

فرم ساز داینامیک

گزارشات خاص

منو های داینامیک

مدیریت مطالب

 

 

 

All Rights Reserved For Modern Design Co. 2021 - Mobile friendly | Desktop version