نرم افزار مدیریت اطلاعات نمایشگاه برگزار کنندگان

این نرم افزار به صورت تخصصی جهت شرکتهای برگزارکننده نمایشگاه آماده گردیده است امابرای تمامی کسانی که می خواهند شرکتهای مرتبط با فعالیت خود را مدیریت ، مرتب و دسته بندی کنند تا دسترسی به آنها آسان شود، مفید می باشد . دسته بندی و گزارش گیری های حرفه ای و همچنین خروجی چاپی اسامی شرکتهای حاضر در نمایشگاه در لحضه آخر جهت درج در کتب نمایشگاهی یکی از بزرگترین دغدغه های برگزار کنندگان نمایشگاه می باشد. این نرم افزار با امکانات بسیارش به شما کمک می کند که بتوانید اطلاعات خود را مدیریت و دسته بندی کنید،در اسامی و فعالیت شرکتها جستجو کنید، مرتب کنید و حتی چنانچه تمایل داشتید اطلاعات شرکت ها را در لحظه آخر به کمک نرم افزار جهت خروجی چاپ ارسال نمایی.

این نرم افزار که به صورت کاملا رایگان ارائه می شود تنها جهت سهولت کار شرکت های نمایشگاهی تهیه گردیده و منفعت این شرکت تنها از خدمات ارزش افزوده آتی این نرم افزار می باشد که در صورت تمایل می توانید آنها را تهیه نمایید.

 

جهت تهیه نسخه نرم افزار با شرکت تماس حاصل فرمایید

 

All Rights Reserved For Modern Design Co. 2021 - Mobile friendly | Desktop version